Search
  • Dzintars Belogrudovs

Pilnveidot publiskās runas prasmes ir sasniedzams mērķis!

Updated: Mar 25, 2019

Ja sākat sev uzdot jautājumus: kāpēc man bail no auditorijas? Ko par mani atkal padomās? Kāpēc vienmēr tieši es? Kā man izturēties, ko man teikt? Tas nozīmē ka vairs neesat ar sevi pilnībā apmierināts un ir pienācis laiks pārmaiņām!

"Pasaulē ir daudz grūtāk un ilgāk apgūstamas zināšanas. Šeit nav jāmācās sarežģītas kosmiskās tehnoloģijas, drīzāk jāatklāj līdz šim neizmantotais talants un enerģijas potenciāls. Tas ir Jūsu resurss, ko pareizi izmantojot Jūs pacelsiet savas prasmes jaunos augstumos".


KOMUNIKĀCIJA

Nozīmē: runāt un klausīties, veidot dialogu, veidot sadarbību! Jebkuras veiksmīgas publiskas uzstāšanās pamatā ir prasme veidot kontaktu ar auditoriju. Kāpēc ne vienmēr rezultāts ir apmierinošs?  Tāpēc ka "uzburam" savā prātā maldīgus priekšstatus par iespējamo auditorijas reakciju.


Apgūstot un pārbaudot praksē publiskās uzstāšanās pamatprincipus, var jūtami uzlabot savas prasmes un iemaņas. Runas kursos analizēsim un noskaidrosim cēloņus, kādēļ jūtamies saspringti saskarsmes laikā, kāda ir mūsu ķermeņa valoda, kas notiek cilvēka psihes neapzinātajā līmenī, mainīsim to kas nepatīk un pārbaudīsim to darbībā. Analizēsim dažādu oratoru uzstāšanās un mācīsimies no citu kļūdām. Ko Jūs iegūsiet?

  • Skaidrību par galvenajiem iedarbības līdzekļiem uz auditoriju un kā tieši Jums tos lietot.

  • Tiksiet galā ar saspringumu, mulsumu, stresu publiskās saskarsmes laikā.

  • Vispārēju analīzi par Jūsu publiskās komunikācijas prasmēm un stiprajām pusēm.

  • Pārbaudīsiet sevi praktiski, dažādās situācijās un runas treniņos.

  • Ieraudzīsiet sevi "no malas", uzzināsiet daudz ko interesantu par sevi un savām iespējām.

  • Izveidosiet sev skaidru publiskās uzstāšanās iemaņu attīstības plānu.

  • Kļūsiet daudz drošāks un pārliecinošāks komunikācijā ar auditoriju.

  • Ja nepieciešams izanalizēsim konkrētu Jūsu problēmu un atradīsim veidus kā to risināt.

Kam noderēs šīs apmācības?

Uzņēmumu un nodaļu vadītājiem, politiķiem, studentiem, skolotājiem, zinātniekiem, pārdošanas speciālistiem, servisa personālam. Tiem, kam ir svarīgi būt pārliecinošiem, prast publiski paust un aizstāvēt savu viedokli, vadīt sapulces, prezentēt projektus, idejas, atbildēt uz jautājumiem vai vienkārši laipni runāt ar cilvēkiem...


Komunikācija ar auditoriju (jeb publiskā runa, sevis prezentēšana, oratora māksla) būs veiksmīga tad, ja mūs vadīs pārliecība ka spējam nostāties jebkuras auditorijas priekšā, lai ar prieku un pat baudu, veidotu vēlamo iespaidu par sevi. Ja tāds ir Jūsu mērķis, tad piesakies: visio@versija.lv Ja ir jautājumi, droši zvani Dzintaram: 29511939


“ Jebkuras veiksmīgas publiskas uzstāšanās pamatā ir prasme veidot kontaktu ar auditoriju. Kāpēc ne vienmēr rezultāts ir apmierinošs?  Tāpēc ka "uzburam" savā prātā maldīgus priekšstatus par iespējamo auditorijas reakciju. ”

Laba komunikācija garantē mums priekšrocības, kas ietekmē visus mūsu dzīves aspektus.


Tas, kāds ir uzstāšanās un komunikācijas prasmju līmenis, ietekmē mūsu ienākumus un karjeras iespējas, personīgās attiecības, spēju vadīt un pārliecināt citus un galu galā, kādu reputāciju sev izveidosim.

232 views0 comments

Recent Posts

See All