top of page
foto_Markovskis-9879_edited.jpg

Kvalitatīva publiskā komunikācija!

Lai saruna, sagatavotā uzruna, prezentācija vai publiskā uzstāšanās būtu dzīvāka, interesantāka, pārliecinošāka, ir jāmācās domāt kā oratoram, jāmācās izzināt ko vēlas tavs klausītājs un jāmācās attiekties pret savu auditoriju vai sarunubiedru tā, kā to sagaida tavs sarunubiedrs vai tava auditorija, šajā konkrētajā situācijā.

 

Kā to apgūt? Analizējot esošo pieredzi, apzinoties kas notiek ar tevi kā oratoru komunikācijas procesā un pakāpeniski apgūstot jaunus oratora tehnisko prasmju elementus...

Brīvi runāt un viegli saprasties ar citiem cilvēkiem nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuras pilnīgi noteikti var apgūt jebkurš, neatkarīgi no uzkrātās dzīves pieredzes.

bottom of page